לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חיפוש מוצר באתר

מלחמת הפטריות

מלחמת הפטריות

Trichoderma harzianum  Vs  Rhizoctonia

גידולים חקלאיים רבים נפגעים על ידי מחלות שונות. בין מחוללי המחלות השונים, נמצאים מיקרואורגניזמים: פטריות, חיידקים, וירוסים ועוד. מחלות אלו עלולות להזיק ולהיות הרסניות ליבול החקלאי.
כדי להתמודד עם מחלות הצמחים נעשה שימוש בצמחים עמידים לגורמי מחלה ובשיטות גידול חקלאיות המקטינות את הסיכוי לנזק.
נוסף לכך, ישנו שימוש בלתי נמנע בתכשירים אורגניים וקונבנציונליים להדברת מחלות הצמחים (המשרד להגנת הסביבה, ח"ת).

בין הפטריות הנפוצות בעולם, נמנות גם מיני פטריות הריזוקטוניה, אלו פטריות שוכנות קרקע טיפוסיות הנפוצות ברוב הקרקעות בכל היבשות.
רוב הריזוקטוניה הינם פתוגנים לצמחים וגורמים לנזקים חמורים בגידולים חקלאיים רבים.
מינים אלה מתפתחים גם כפטריות ספרופיטיות בקרקע. ספרוספיט הינו אורגניזם שחי ברקבוביות וניזון מרקמות מתות של בעלי חיים או צמחים.
פטריות הריזוקטוניה הינן בעלות כושר תחרות ספרופיטי טוב, והן יכולות לצמוח דרך הקרקע במהירות ולאכלס חומר אורגני טרי, זרעים, נבטים, שורשים ועוד (רותם, פלטי, בן-יפת, 1998).

פטריית הריזוקטוניה יכולה אף להתקיים ללא מצע אורגני טרי וגם כאשר אין תנאים המתאימים להתפתחותה.
זוהי מתקיימת בקרקע כתפטיר בתוך שיירי צמחים או בקשיונות שעל שיירי הצמחים ובתוכם.
פעולות אלה, מסייעות לפטרייה להתקיים ולא להתפרק על ידי מיקרואורגניזמים אחרים בקרקע.

ההפצה האופיינית של הריזוקטוניה מתבצעת על ידי תפטיר וקשיונות המשתמרים בקרקע על שיירי צמחים, בחומרי זריעה או שתילה נגועים ואף נמצאים על כלי עבודה.
התפשטותה אינה מהירה ומופיעה בשדה ככתמים מתפשטים של צמחים נגועים או כקרחות.
בתנאי לחות גבוהה, ישנם תבדידים מסוימים של ריזוקטוניה התוקפים עלים ויוצרים עליהם שכבה פורייה של השלב המיני ושל נבגי בסיסה המופצים באוויר ועלולים לגרום למגפה שיכולה לפגוע גם בגוף הצמחים.

תפטיר הריזוקטוניה גדל בצורה מיטבית בסביבה שבה הפרשות השורשים, עשירות בסוכרים ובחומצות אמינו.
במצב כזה הפטרייה מצמיחה קורים על שטח הפנים של הפונדקאי, התפטיר תוקף את השורש, מחורר אותו ומפריש אנזימים מפרקי דופן.
במקביל, התפטיר מתפשט ומצמיח קורים בתוך הצמח שמגיעים עד לעומק רקמות הצמח וממיתות אותו לחלוטין.
לאחר מות הצמח, התפטיר יוצר קשיונות המתקיימים בקרקע בתנאי יובש וחום במשך זמן רב (שם).

כדי להדביר את פטריית הריזוקטניה ישנם פתרונות רבים, פטרייה זו הינה שוכנת קרקע, מכאן שאמצעי ההדברה הננקטים נגדה מתמקדים בטיפולי קרקע כגון, שיטות אגרוטכניות, חיטויי קרקע, כימיים, חיטוי סולארי, הדברה כימית, חיטוי זרעים והדברה ביולוגית (שם). מתחום ההדברה הביולוגית, ישנה פטרייה מיוחדת במינה המשמשת כקוטל פטריות- טריכודרמה הרזיאנום.

פטריית טריכודרמה הרזיאנום הינה פטרייה המסייעת בהחדרת מוטמעים לצמח ומגנה על השורש מפני פטריות פתוגניות כגון, ריזוקטניה ופוזריום. נבגי פטריית טריכודרמה הרזיאנום מתפתחים לתפטיר באזור מערכת השורשים, מחוררים אותם, חודרים אל השורש וחיים עמו בסימביוזה. באופן כזה מסייעת פטרייה זו, בהחדרת המזון לצמח ובהגנה על השורש מפני מחלות שורש שונות. פטרייה מועילה זו תורמת לשיפור הצמיחה והיבול לאורך כל תקופת הגידול.

ממחקר שנערך במכון ויצמן, עלה כי הגירוי החזק ביותר של פטריית הטריכודרמה "לתקוף" פטריות מחוללות מחלות הינו החומר המצוי בדפנות הפטריות "הרעות".
כך הטריכודרמה נמשכת אל הפטריות המחוללות מחלות ומגנות על שורשי הצמח (חת, ויטרבו, שורש, 2003).

נקודה נוספת שעלתה הינה כי פטריית הטריכודרמה חשה במצב שבו אין מספיק חומר אורגני בקרקע. במצב זה, הטריכודרמה מייצרת את החומרים האורגניים לעצמה באמצעות אנזים שמאכל חומרים אחרים בקרקע והופכת אותם למזון זמין לצמח (שם).

רוט- פרו מבית גדות אגרו, הינו קוטל מחלות אורגני בתוארית פתיתים, המכיל נבגים חיוניים של שני תבדידים של הפטרייה המועילה טריכודרמה הרזיאנום. הנבגים מתפתחים לתפטיר באזור מערכת השורשים ומגנים על הצמח מפני הפטריות הפתוגניות. רוט-פרו מעודד קליטה של חומרי מזון מן הקרקע אל השורש ובכך תורם לשיפור הצמיחה והיבול. התכשיר רוט-פרו מיועד ליישום חד פעמי, בתחילת הגידול והוא יעיל לאורך כל תקופת הגידול.

 

 

בבילוגרפיה:

פרופ' חת. א'., ד"ר ויטרבו. ע'., שורש. מ'., (2003).  (חת, ויטרבו, שורש, 2003). מכון ויצמן

https://heb.wis-wander.weizmann.ac.il/magazine/n-6154

רותם. י'., פלטי. י'., בן- יפת. י'., (1998). מחלות צמחים בישראל, הוצאת המחלקה לפרסומים מדעיים, מרכז וולקני, בית דגן (439-438).

"מחלות צמחים ובעלי חיים", הדברה חקלאית, אתר המשרד להגנת הסביבה, ח"ת

https://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/Agroecology/Agricultural-pesticides/Chemical-control/Pages/plants-animals-Diseases.aspx

 

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות