לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חיפוש מוצר באתר

כשותית הגפן

כשותית הגפן, הנגרמת על ידי הפתוגן Plasmopara viticola הינה מחלה שכיחה בכרם ענבים ברחבי העולם ובעיקר באזור המזרח התיכון. המחלה תוקפת את כלל זני הגפנים המוכרים וזאת בעיקר כאשר מזג האוויר לח וגשום. בהתייחס לעונות בהן מזג האוויר יבש, רק מספר מועט של עלים עלולים לפתח תסמינים של נגיעות במחלה. כשותית הגפן גורמת להפסדי תשואה ויבול רבים, הן מבחינת ריקבון תפרחות ואשכולות והן מבחינת פגיעה מוקדמת כתוצאה מזיהום חלקיו הירוקים של הצמח בטרם הפריחה (University of Illinois Extension, 2004).

תיאור המחלה ותסמיניה:

התפרצות מחלת כשותית הגפן תלויה ברטיבות ובהימצאות מים חופשיים לקיומם של שלבים חיוניים בהתפתחותה. התרבות הפתוגן במהלך העונה מתרחשת כאשר הפטרייה נמצאת במחזורה האל-מיני. לקראת הסתיו, נוצרים גופי פרי מיניים הקרויים אואוספורות. גופי פרי אלה מסוגלים לשרוד את החורף על הקרקע בתקופה בה אין איברים ירוקים של הגפן ומהווים את המקור המדבק הראשוני באביב (ילין, זהבי, עובדיה, מוי, דור ולוי, 2017).

כפי שצוין, מחולל המחלה תוקף את כל חלקיו הירוקים של הגפן ובייחוד את העלים. הופעת המחלה מאופיינת בכתמים צהבהבים ולעתים שמנוניים אשר נמצאים בין עורקי העלים. בשלב מתקדם יותר של המחלה, ניתן לראות גידול של קורים לבנים על פני העלים התחתונים של הגפן. עלים בעלי נגיעות גבוהה ינשרו ופירות צעירים יהיו רגישים יותר למחלה מאשר פירות בשלב פנולוגי מאוחר יותר (Missouri Botanical Garden, N.D).

בהתמקדות על הנגיעות בפירות ניתן לומר כי רוב הנגיעות מופיעה בתקופת הפריחה המוקדמת ועד שלושה או ארבעה שבועות לאחר הפריחה. פירות בני שלושה- ארבעה שבועות עמידים לנגיעות אך שזרות האשכול אינן עמידות ונותרות רגישות למחלה. כאשר פירות צעירים נדבקים, צבעם הופך לחום צהבהב והם מתרככים ומתנפצים בקלות. פרי הנגוע במחלת הכשותית לעולם לא יבשיל באופן בו היה אמור להבשיל ולכן יש להיות ערים להופעת התסמינים ולטפל במחלה בהקדם (Ellis, 2016).

בישראל, הכשותית נפוצה ברוב הכרמים בארץ, אך מועד הופעתה ועצמתה משתנים מאזור לאזור. היא נפוצה באזורים לחים, בדומה לאזור החוף, ואילו באזורים יבשים היא שכיחה פחות (רותם, פלטי, בן-יפת, 1998). גשמי אביב או טללי קיץ גורמים להתפרצות המחלה אך היא מעוכבת בעקבות אירועי שרב, המאופיינים בטמפרטורות גבוהות וביובש. במחקרם של ילין, זהבי, עובדיה, מוי, דור ולוי (2017) נמצא כי עקת יובש מכוונת בגפנים הפחיתה את מידת נגיעות עלי הגפן בכשותית. גפנים שהושקו בחוסר היו בעלי 5% כיסוי בכשותית בממוצע, בעוד גפנים שהושקו בעודף היו בעלי 20% אחוזי כיסוי בכשותית בממוצע.

עצות למיגור ולמניעת מחלת כשותית הגפן (Missouri Botanical Garden, N.D):

  1. וודא כי הקרקעות אינן מוצפות במים ומדושנות בהתאם
  2. בחר זנים שמידת עמידותם למחלת הכשותית גבוהה יותר
  3. הסר עלים נגועים או עלים שנשרו אל הקרקע
  4. גזום את קצוות העלים הנגועים
  5. השתמש בקוטלי הפטריות המתאימים

חברת מרחב אגרו מציעה קוטל פטריות להדברת כשותית הגפן בגפן. אגרי-פוס הינו קוטל פטריות סיסטמי המכיל שני מלחים אשלגניים של חומצה זרחיתית. הזרחן בתכשיר אגרי- פוס פוגע ישירות בפטריות הפתוגניות ומגביר את עמידות הצמח למחלה. במקביל, האשלגן פועל כדשן המגביר את חוסנו של הצמח.

מתוך ניסוי בקנה מידה מסחרי לבחינת השפעת הטיפולים הנבחנים על נגיעות גפן בכשותית, אביאל- 2018

בניסוי זה ניתן לראות כי אגרי-פוס בריכוז של 0.2% יעיל במידה רבה יותר מהתכשיר המתחרה שיושם בריכוז של 0.3%.

מקורות:

1. https://ipm.illinois.edu/diseases/rpds/705.pdf
2. רותם. י'., פלטי. י'., בן- יפת. י'., (1998). מחלות צמחים בישראל, הוצאת המחלקה לפרסומים מדעיים, מרכז וולקני, בית דגן (439-438).
3. https://ohioline.osu.edu/factsheet/plpath-fru-33
4. https://www.mop-zafon.org.il/sites/default/files/uploads/pdf-files/articles/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%9D%20%D7%9B%D7%A9%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%AA%20%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9C%D7%97%D7%9F%20%D7%92%D7%A4%D7%9F%20%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9F%202016-2018.pdf
5. https://www.missouribotanicalgarden.org/gardens-gardening/your-garden/help-for-the-home-gardener/advice-tips-resources/pests-and-problems/diseases/downy-mildew/downy-mildew-of-grapes.aspx

 

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות