לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חזרה לכל המוצרים

גלייפון / Glyphon / جليفون

תרכיז נוזלי, מכיל: 480 ג'/ל' Glyphosate Isopropyl Amine Salt

קוטל עשבים להדברת עשבים חד שנתיים ורב שנתיים במטע, בפרדס, בשטחי בור וכן להכנת חלקות כרב לזריעה או לשתילה.

גלייפון הינו קוטל עשבים לא בררני, בעל פעילות סיסטמית המיועד להדברת עשבים קיימים חד ורב שנתיים. התכשיר נקלט בעלווה הירוקה, מועבר כלפי מטה גם לחלקי הצמח התת-קרקעיים וגורם לתמותת הצמחים. גלייפון מדביר מיגוון רחב של עשבים קיימים למעט ניזמית, סירפד, חלמית מפותחת, ינבוט השדה והגה מצוי. לקבלת הדברה מירבית יש לרסס את העשבים כאשר העלווה ירוקה ורעננה. פעילות גלייפון איטית, ותוצאות פגיעה משמעותיות בעשבים ייראו לאחר 6-2 שבועות ממועד הריסוס בהתאם למיני העשבים ובהתאם לשלב הפנולוגי. אבק המכסה את עלוות הצמחים יפגום ביעילות ההדברה. בעשבים רב שנתיים המתפתחים מאברי ריבוי תת קרקעיים, צריך להמתין ולהימנע מעיבוד הקרקע או מכיסוח הצמחים לפחות 7 ימים לאחר הריסוס. לאחר הריסוס יש להימנע מהשקיית המטרה במשך יומיים. גשם שיורד תוך 6 שעות לאחר הריסוס מפחית מיעילות הטיפול. הדברת עשבים בחלקות שהוכנו לזריעה או לשתילה של גידולי שדה: יש להימנע מריסוס בטווח יומיים לפחות לפני ההצצה או השתילה של צמחי התרבות. מנע הגעת התרסיס או רחף התרסיס לצמחי התרבות. אין לרסס גלייפון בזמן שפועלת השקיה בטפטוף או כשצפויים גשמים עזים.

הדברת עשבים בהדרים ובמטעי אבוקדו, מנגו, פקאן, תפוח, אגס, חבוש, אפרסק, נקטרינה, שזיף, שקד, משמש, גודגדן, זית, אפרסמון ותמר: מותר לרסס במטע החל מגיל שנה לאחר הנטיעה ואילך. כאשר העשבים גבוהים מאוד, עדיף להשכיב או לכסח אותם כדי למנוע פגיעה בענפים נמוכים ורק לאחר מכן לבצע את הריסוס. בריסוס בהדרים ובמטעים יש להסיר סורים לפני הריסוס. מנע רחף תרסיס, כדי למנוע פגיעה בגזע הבלתי משועם, בעלוות העצים או בעיניים ופקעי פריחה תפוחים בשלבי התעוררות העצים מתרדמת החורף. אין לרסס גלייפון אל גומות הנטיעה.

הדברת עשבים בשטחי בור: בצידי דרכים, בחצרות, סביב מבנים, לאורך גדרות, לאורך קווי מים, בדפנות של תעלות ניקוז ובדפנות חיצוניות של מאגרי מים- הקפד למנוע רחף אל גידולי תרבות שכנים. בשילוב עם מונעי הצצה שאריתיים יש להיזהר מנגר או מגריפת אדמה לשדות תרבות שכנים.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

שילובים: במטע ובפרדס ניתן לשלב גלייפון עם גול או עם גליגן לשיפור הצריבה ולהגדלת טווח העשבים המודברים. השימוש בתכשירים אלה מותר במינונים ועפ"י ההוראות והמגבלות המפורטות בתוויות שלהם.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 94 /ה"צ/ 1264. מס' או"ם: 3082.

הורדות

דף מוצר להורדה
תווית התכשיר להורדה

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות