חפשו באוגדן התכשירים שלנו

כאן תוכלו לחפש תכשיר לפי שם, סוג הגידול, או הפגע

חפש

יוניק\ Unik\ يونيك

תרכיז נוזלי, מכיל: 50gr/L Uniconazole

מווסת צמיחה, יוניק הינו מעכב סינתזת ג’יברלין, מבקר את רמת גידול הצמח, רמת הביומסה וגודל
הפרי.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 03 /ה”צ/ 1728. מס’ או”ם: לא מסווג.

הורדות

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות