חפשו באוגדן התכשירים שלנו

כאן תוכלו לחפש תכשיר לפי שם, סוג הגידול, או הפגע

חפש

דראגו\ Drago\دراجو

אבקה רטיבה, מכיל: Cymoxanyl 6% Mancozeb 70%

דראגו, קוטל פטריות לקטילת פטריית הכימשון Phytophthora infestans בתפוחי-אדמה

תכשיר משולב למניעה ולהדברת כימשון בתפוחי אדמה

דרגת רעילות: מסוכן לבריאות (III)

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 99 /ה”צ/ 1555. מס’ או”ם: 3077.

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות