חפשו באוגדן התכשירים שלנו

כאן תוכלו לחפש תכשיר לפי שם, סוג הגידול, או הפגע

חפש

אגרוטל\ AGROTAL\ ٵجروطال

תרכיז מתחלב מכיל: 94% 1,3Dichloropropene

קוטל נמטודות, תכשיר לאיוד קרקע

אגרוטל מיועד לטיפול כקדם שתילה וקדם זריעה להדברת נמטודות יוצרות עפצים ונמטודות נודדות (חופשיות) ע”י יישום בעזרת מכונת הזרקה המצוידת בסיכות הזרקה לעומק הנדרש (ניתן גם ע”י קומביג’ט). הגז נע בחללי הקרקע וקוטל את הנמטודות.

הורדות

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות