לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חזרה לכל המוצרים

פול-סווינג / Full Swing / فل سوينج

מכיל: 85% Pyroxasulfone גרגרים רחיפים WG

קוטל עשבים להדברת עשבים רחבי עלים ודגניים חד שנתיים ביישום קדם הצצה בחיטה ובחימצה

פול-סווינג הינו קוטל עשבים שאריתי המיועד ליישום במתן קדם הצצה בחיטה ובחימצה. התכשיר משתייך לקבוצה הכימית איזוקסזולין ומנגנון פעולתו קשור בעיכוב ייצור של חומצות שומן ארוכות שרשרת. פול-סווינג נקלט ע"י מערכת השורשים ובמידה פחותה ע"י הניצרון, ומעכב את הגידול של העשבים הרגישים, באזור המריסטמה. יעילות מקסימלית מושגת כאשר התכשיר מיושם באופן אחיד לקרקע לחה, מיד לפני הזריעה ומופעל ע"י גשם או ע"י השקיה בכמות מים המספיקה להבטיח קליטה ע"י העשבים בשלבי הנביטה וההצצה.

פול-סווינג אינו יעיל בהדברת עשבים אחר הצצתם.

מצבים העלולים לפגום ביעילות הטיפול:

  • עיבוד קרקע שיגרום להטמנה של זרעי העשבים לשכבות עמוקות של הקרקע.
  • קרקע חרושה או רגבית.
  • שלף, עשבים או כל גורם אחר המכסה את פני הקרקע.
  • גשמים כבדים העלולים לסחוף את התכשיר מאזור נביטת העשבים ולפגום בכך ביעילות הטיפול. הדבר נכון בעיקר בקרקעות קלות.

במקרים בהם לא הושגה מניעת הצצה מספקת של עשבים, יש להשלים את הטיפול ביישום קוטל עשבים במתן אחר הצצה.

בטיחות לגידול התרבותי:

  • מצבים המובילים לריכוז גבוה של התכשיר בפס הזריעה בתקופה שבין היישום ועד להצצה, עלולים לגרום לפגיעה בגידול התרבותי.
  • תנאי עקה כגון: יובש, קרה, מים עומדים, מחלות או סבל אחר כל שהוא עלולים להגביר את רגישות הגידול לקוטלי עשבים.
  • פגיעה בגידול עלולה להתרחש כאשר זרעי החיטה מעוטים בקוטלי פטריות מסוימים.

הוראות שימוש:

הכנת התרסיס: את הכמות השקולה של התכשיר שופכים אל מכל המרסס המלא עד מחציתו במים. תוך כדי בחישה מוסיפים את יתרת המים. יש להמשיך ולערבל עד תום הריסוס. במקרה של שילוב תכשירים נוספים במכל הריסוס יש להכניס את התכשיר פול- סווינג ראשון.

אופן היישום: פול- סווינג מותר לשימוש בכלי היישום המומלצים לריסוס בקוטלי עשבים ובפומיות שיבטיחו טיפות גדולות. אין ליישם את התכשיר מהאוויר.

הפעלת התכשיר: באמצעות גשם או המטרה של 10 – 20 מ"ק/ד'

שילובים: בחיטה – בהיעדר מידע אין לשלב פול-סווינג בתכשירים נוספים. בחימצה ניתן

לשלב פול-סווינג עם באלאנס סמארט.

גידולים עוקבים במחזור: התכשיר שאריתי ועלול להותיר בקרקע שאריות משמעותיות

לגידולים עוקבים במחזור. הפרוק בקרקע הינו מיקרוביאלי ולכן יואץ בתנאים של

טמפרטורות חמות, אוורור ולחות. בחלקות שטופלו בתכשיר ניתן לזרוע חיטה, חוץ מחיטת

דורום, חימצה ותירס. אין לזרוע גידולים עוקבים אחרים.

עמידות: פול-סווינג משתייך לקבוצה הכימית איזוקסזולין ומנגנון פעולתו קשור בעיכוב

יצור של חומצות שומן רוויות ארוכות שרשרת (קבוצה K של  HRAC) יש להקפיד ולנקוט

באמצעים המכוונים להתמודד עם בעיית העמידות כמפורט בהמלצות ובדפי ההדרכה.

בכל מקרה שיש חשד לקיומם של קוים עמידים, יש להשתמש בקוטלי עשבים אחרים עם

מנגנון פעולה שונה מתכשיר זה. כיוון שלא ניתן לצפות מראש את התפתחות העמידות

והתפשטותה, היצרן/או המשווק לא נושאים באחריות כל שהיא לנזקים העלולים להיגרם

כתוצאה מהדברה לא מספקת.

הורדות

דף מוצר להורדה
תווית התכשיר להורדה

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות