לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חזרה לכל המוצרים

טיטוס / Titus / تیتوس

גרגרים רחיפים, מכיל: Rimsulfuron Methyl 25%

קוטל עשבים בררני בעגבנייה, בתירס מספוא ובתפוח אדמה 

טיטוס שייך לקבוצת הסולפוניל אוריאה ומיועד להדברת עשבים בעגבנייה בשטח הפתוח, בתירס מספוא ובתפוח-אדמה, במתן לאחר ההצצה או לאחר השתילה, כמפורט בטבלת הוראות השימוש. התכשיר נקלט בעיקר בעלוות העשבים ומוסע בצמח אל קודקודי הצמיחה בעלווה ובשורש. במינים רגישים, הצמיחה נעצרת בתוך שעות ספורות לאחר היישום. קטילה מלאה מושגת כעבור 20-10 ימים ממועד היישום. ככל שנבטי העשבים צעירים יותר, יעילות ההדברה טובה יותר. להדברת עשבים מפותחים נדרש מינון גבוה יותר וכיסוי מלא של העלווה בתרסיס. תוספת משטח לא יוני משפרת את תוצאות ההדברה. גשם היורד בטרם חלפו 4 שעות מהריסוס עלול לפגום ביעילות ההדברה. לתכשיר פעילות שאריתית קצרה בקרקע למשך ימים ספורים, כאשר הוא מופעל בגשם או בהמטרה. אין ליישם טיטוס בשדה הנמצא בתנאי עקה מחשש לפגיעה בגידול התרבותי ולפגיעה ביעילות ההדברה.

מיני עשבים רגישים לטיטוס: דגניים: דורת ארם צובא (קוצאב), דורה רותמית, אצבען מאדים, קנכרוס קוצני, מיני זיפן, זנב-השועל, זון אשון, שיבולת-שועל נפוצה. רחבי-עלים: ירבוז מופשל, ירבוז פלמרי, קוטב מצוי, ירוקת החמור, כף אווז, אבוטילון, קדד, חלמית, בר גביע, לכיד הנחלים, מיני סוככיים ומיני מצליבים.

מיני העשבים שרגישותם בינונית: דוחנית השלחין, דוחנית התרנגולים, ירבוז שרוע, חלבלוב קעור, רגלת הגינה וחבלבל השדה נפגעים עיי טיטוס במינונים הגבוהים והתפתחותם מעוכבת. גמאיים: טיטוס מעכב את הצמיחה של גומא הפקעים. השפעתו קצרה ונמשכת כ 3- שבועות בקיץ וכ 5- שבועות בסתיו או באביב המוקדם. להשגת עיכוב ממושך נדרשים 2 טיפולים עוקבים, כמפורט בהוראות השימוש.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

שילובים במכל המרסס:

1. מומלץ לשלב משטח סיבה בריכוז 0.05% מנפח התרסיס בתירס מספוא, בעגבנייה ובתפוח אדמה.

2. ניתן לשלב אטרנקס בטיטוס על-פי הוראות השימוש בתירס מספוא.

3. אין לשלב טיטוס בתכשירים נוספים.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס': 94 /ה"צ/ 1288. מס' או"ם: 3077.

הורדות

דף מוצר להורדה
תווית התכשיר להורדה

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות