לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חזרה לכל המוצרים

אורגן / اﻮراچان / Uragan

גדלים: 3 ק"ג, 15 ק"ג

גרגרים רחיפים, מכיל: Bromacil 80%

קוטל עשבים שאריתי בררני להדברת עשבים חד ורב שנתיים בהדרים ובשטחי בור

אורגן נקלט ע"י מערכת השורשים של העשבייה ונע באופן סיסטמי בצמח. הפעלתו מתחילה לאחר

הצנעתו על ידי גשם או על ידי השקיה. סימני הפגיעה בעשבייה אינם מיידיים. אורגן משתייר בקרקע

זמן רב. מידת השאריתיות מותנית במינון, בסוג הקרקע, בצורת ההשקיה ובכמויות המים. התכשיר עלול

להותיר שאריות לזמן ממושך ויש לקחת זאת בחשבון בעת היישום ולקראת ייעוד הקרקע – לאחר

עקירת הפרדס המטופל או לקראת שינוי הייעוד של שטחי בור.

מיני העשבים המודברים: יבלית, זיפנוצה חבוייה (קיקויו), דורת ארם צובא, חילף החולות, זקנן כפול שיבולת, נשרן שעיר, גומא הפקעים

שילובים: ניתן לשלב אורגן עם תכשירים מונעי הצצה כגון: עם דיאורקס, משפר את יעילות ההדברה של עשביה חד שנתית גבוהה מ- 15 ס"מ.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 1979 /ה”צ/ 513 . מס’ או”ם: 3077

הורדות

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות