לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חזרה לכל המוצרים

אוויסקט / اڤیسكت /Evisect-s

גדלים: 1 ק"ג

אבקה מסיסה, מכיל: Thiocyclam-Hydogene Oxalate 50%

קוטל חרקים בפרחים ובירקות

אוויסקט- S הינו קוטל חרקים סיסטמי הפועל כרעל-קיבה וכרעל-מגע. הרכבו הכימי של החומר

הפעיל מבוסס על הרעלן הטבעי Nereistoxin , המופק מתולעים ימיות. אוויסקט- S נקלט בעלווה ובשורשים ומוסע בצמח במערכת צינורות העצה.

אוויסקט- S קוטל בוגרים ורימות של מנהרנים וכן בוגרים של כנימת עש הטבק. הפגיעה ברימות

המנהרנים חלה לאחר 48-24 שעות ממועד היישום. בוגרי המנהרנים ובוגרי כנימת עש הטבק אשר נחשפים לתכשיר, נקטלים תוך זמן קצר. לתכשיר משך פעילות קצר.

שילובים: בפרחים (חוץ מורדים): ניתן לשלב אוויסקט- S בתכשירים הבאים: רובראל א״ר, קרטה ת״מ . אטברון ח״מ. כמפורט בתוויות האריזה שלהם. בירקות: ניתן לשלב אוויסקט- S בתכשירים הבאים : דלסן א״ר, סיסטאן ת״מ, מנצידן 80% א״ר, מנקור א״ר.

דרגת רעילות: (IV) מסוכן

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 91 /ה”צ/ 1160 . מס’ או”ם: 2558 .

הורדות

דף מוצר להורדה
תווית התכשיר להורדה

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות