לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חיפוש מוצר באתר

אורגן / Uragan / اوراچان

Bromacil 80% : גרגרים רחיפים, מכיל

קוטל עשבים שאריתי בררני להדברת עשבים חד ורב שנתיים בהדרים ובשטחי בור

אורגן נקלט ע"י מערכת השורשים של העשבייה ונע באופן סיסטמי בצמח. הפעלתו מתחילה לאחר הצנעתו על ידי גשם או על ידי השקיה. סימני הפגיעה בעשבייה אינם מיידיים. אורגן משתייר בקרקע זמן רב. מידת השאריתיות מותנית במינון, בסוג הקרקע, בצורת ההשקיה ובכמויות המים. התכשיר עלול להותיר שאריות לזמן ממושך ויש לקחת זאת בחשבון בעת היישום ולקראת ייעוד הקרקע – לאחר עקירת הפרדס המטופל או לקראת שינוי הייעוד של שטחי בור.

בהדרים: הדברת עשבייה רב-שנתית (בכל הזנים למעט פומלו, עדי, תמי, ליים, פינגר ליים ואשכולית אדומה – סטאר רובי או סנרייז). גיל העצים: טיפול במינונים הדרושים להדברת עשבייה רב שנתית מותר בעצים שניטעו כמורכבים וחלפו 24 חודשים מעת נטיעתם והתפתחותם תקינה ואופיינית לגילם.

תמכים: יש לחכות 5 חודשים מיום הרכבתם ועד למועד הריסוס. הרכבת תמך אפשרית 4 חודשים לאחר השימוש בתכשיר. בקרקע משובשת ביבלית ומיועדת לשנטוע, אפשר לרסס עד 10 חודשים לפני הנטיעה.

מועד הריסוס נקבע בהתאם למצב העשבייה בעת היישום. עשבייה רב-שנתית – רצוי לרסס בחודשי האביב והקיץ.

:אמצעי זהירות בעת הטיפול

מנע רחף של התרסיס לגידולים שכנים. אין לרסס בתחום בית השורשים של שוברי רוח שאינם עצי הדרים ויש להתרחק 10 מטר משוברי הרוח. אין לרסס בגבול בית השורשים של גידולים חקלאיים. אין ליישם אורגן בשטחים מדרוניים מהם יש חשש לסחף ולנגר עילי אל שדות תרבות הנמצאים בהמשך למדרון או בנתיב הסחיפה. אין ליישם אורגן באתרים מהם יש חשש לסחיפת קרקע לשדות תרבות. אין ליישם אורגן במאגרי מים המשמשים להשקיית גידולים חקלאיים, אין לטפל באורגן בתעלות ניקוז שמימיהן מוזרמים למאגרי מים ולבריכות דגים. יש למנוע הגעת התרסיס לתעלות ולנחלים המספקים מים להשקיית שדות.

 (IV) דרגת רעילות: מסוכן

רישיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 1979 /ה”צ/ 513 . מס’ או”ם: 3077

הורדות

דף מוצר להורדה

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות