לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חיפוש מוצר באתר

אוויסקט / Evisect-s / اڤیسكت

אבקה מסיסה, מכיל: Thiocyclam-Hydogene Oxalate 50%

קוטל חרקים בפרחים ובירקות

אוויסקט-S הינו קוטל חרקים סיסטמי הפועל כרעל-קיבה וכרעל-מגע. הרכבו הכימי של החומר הפעיל מבוסס על הרעלן הטבעי Nereistoxin, המופק מתולעים ימיות. אוויסקט-S נקלט בעלווה ובשורשים ומוסע בצמח במערכת צינורות העצה. אוויסקט-S קוטל בוגרים ורימות של מנהרנים וכן בוגרים של כנימת עש הטבק.הפגיעה ברימות המנהרנים חלה לאחר 48-24 שעות ממועד היישום. בוגרי המנהרנים ובוגרי כנימת עש הטבק אשר נחשפים לתכשיר, נקטלים תוך זמן קצר. לתכשיר משך פעילות קצר.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

שילובים: בפרחים (חוץ מורדים): ניתן לשלב אוויסקט-S בתכשירים הבאים: רובראל א״ר, קרטה ת״מ. אטברון ח״מ. כמפורט בתוויות האריזה שלהם. בירקות: ניתן לשלב אוויסקט-S בתכשירים הבאים : דלסן א״ר, סיסטאן ת״מ, מנצידן 80% א״ר, מנקור א״ר.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 91 /ה”צ/ 1160. מס’ או”ם: 2558.

הורדות

דף מוצר להורדה

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות