לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חיפוש מוצר באתר

פגסוס 250 / Pegasus / ﺑﺟﺎسوس

תרכיז רחיף, מכיל: 250 ג'/ל' Diafenthiuron

קוטל חרקים ואקריות בפרחים ובירקות

פגסוס הינו קוטל חרקים ואקריות מהקבוצה הכימית תיו-אוריאה, הפועל כרעל קיבה וכרעל מגע. התכשיר קוטל את דרגות הזחל והבוגר של כנימת עש הטבק, אקריות קורים, אקרית החלודה של העגבניה וכן אקרית עיוותים, ציקדות וכנימות עלה.

תדירות הריסוסים: בתנאי צימוח נמרץ ובנגיעות מתמשכת, רצוי לחזור ולרסס שנית את התכשיר בחלוף 7 ימים.

ריסוסים חלופיים: כדי להקטין את הסכנה של התפתחות תנגודת לתכשיר, יש לטפל בריסוסים חלופיים עם קוטלי מזיקים נוספים המאושרים נגד המזיקים בגידולים אלה.

דרגת רעילות: מסוכן (IV)

שילובים: בהתחשב במיגוון הזנים הקיימים, בתחלופת הזנים וכן בשינוי בתנאים ובנוהגי הגידול והריסוס, חובה על המשתמש לבדוק בקנה מידה מצומצם את בטיחותו של התכשיר לצמחים, לבד ובשילובים לפני השימוש.

רשיון השירותים להגנת הצומח ולביקורת מס’: 94 /ה”צ/ 1269. מס’ או”ם: 3082.

הורדות

דף מוצר להורדה

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות