לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חיפוש מוצר באתר

מדיניות איכות

מדיניות האיכות, איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה

הנהלת החברה תפעל ע"פ עקרונות המערכת המשולבת לניהול איכות, איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה:
1. ההנהלה מכירה בעובדיה כמשאב אנושי חשוב ביותר וקובעת שכל עובד מהווה גורם מפתח ביכולת מתן שירותים ללקוחות וביכולת שיפור והתייעלות מתמידים. לצורך כך תמסד ההנהלה מערכת אפקטיבית להעברת מידע וידע בין העובדים.
2. ההנהלה מעודדת את הצלחת העובדים, כל אחד בתחומו, ולשם כך מקדישה משאבים לפיתוח הידע והמיומנויות שלהם.
3. עובדי "גדות אגרו" וההנהלה מחויבים לטפח את המנהל התקין, את איכות הניהול ואת איכות השירותים המסופקים.
4. ההנהלה תנסח מטרות ויעדים בתחומי הפעילות השונים ותבדוק את השגתם תוך בחינת הסיכונים וההזדמנויות, וחתירה לשיפור מתמיד ועקבי.
5. ההנהלה תנקוט באמצעים לשיפור איכות השירותים וסיפוק דרישות הלקוחות ומחזיקי עניין,
כגון: עבודת צוות, איסוף נתונים וניטור שיטתי המיועדים למנוע תקלות והישנותן, ניתוח והסקת מסקנות במטרה לעקוב ולאתר נקודות טעונות שיפור, לטפל בהן ולמנוע מקרי אי-התאמה בעתיד.
6. ההנהלה תקדיש את המשאבים הדרושים להתאמת השירותים לדרישות. משאבים אלו יכללו, בין היתר: תשתיות, משאבים כספיים, משאבי כ"א וכו'.
7. ההנהלה תעודד ותטפח דפוסי התנהגות ומיומנויות מקצועיות שיבטיחו יצירת תנאי עבודה בטוחים, בריאים וידידותיים לסביבה.
8. ההנהלה מחויבת לשיפור מתמיד של ביצועי החברה בתחומי בטיחות, בריאות בתעסוקה ואיכות סביבה, ולמניעת זיהום על ידי שימוש בטכנולוגיות מתאימות, חינוך, הדרכת עובדים והטמעת שיטות ניהול איכותיות.
9. ההנהלה תקצה משאבים מתאימים לתכנון ולביצוע פעילות להבטחת סביבת עבודה בטוחה, בריאה, היגיינית ולשימור הסביבה.
10. ההנהלה מחויבת למזער סיכוני בטיחות, בריאות בתעסוקה וזיהומים סביבתיים על ידי תכנון מתאים של תהליכים ומתקנים תוך נקיטת פעולות מונעות נדרשות.
11. ההנהלה מחויבת לעמוד בדרישות ע"פ דין הנוגעות לבטיחות, לבריאות בתעסוקה, לאיכות סביבה ולאיכות המוצר, לרבות דרישות אחרות שהחברה קיבלה על עצמה.
12. ההנהלה מחויבת לשיתוף פעולה והתייעצות עם עובדי החברה, קבלנים ומחזיקי ענין אחרים במטרה לקדם נושאי איכות המוצר, איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
13. ההנהלה משתפת פעולה עם הרשויות המוסמכות בתחומי איכות סביבה, בטיחות ובריאות בתעסוקה.
14. ההנהלה מאמצת ומיישמת מערכת ניהול משולבת ע"פ התקנים 9001 ISO לניהול איכות,
45001 ISO לניהול בטיחות ובריאות בתעסוקה ו 14001 ISO לניהול סביבתי.

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות