לחיפוש באינדקס התכשירים המלא שלנו

יש לכם שאלה? רוצים להתייעץ איתנו?

חיפוש מוצר באתר

בצל מיזורי

הבצל הינו אחד מגידולים החשובים והגדולים בסל הירקות בעולם בכלל ובארץ בפרט.

לגידול הבצל שני מאפיינים עיקריים:

  1. חלונות זריעה מוגבלים יחסית וחלק מעונות הגידול מתאפיינות במזג אויר קיצוני ולחץ מזיקים כבד אשר גורם לפגיעה קשה ביבול.


*** עונת הגידול של היום הארוך היא הכי קשה ובעיות הגנת הצומח הן המרובות ביותר בעונה זו.

 

  1. תקופת האסיף הינה עתירת ימי עבודה ומהווה מגבלה בהשגת ידיים עובדות ועלותם.

לאור שני המאפיינים הנ"ל יש חשיבות רבה לאקלום זנים אשר ניתן לגדל אותם בעונות היותר בטוחות מחד גיסא עם מאפייני תוצרת לפי דרישת השוק מאידך גיסא, בנוסף יש חשיבות גבוהה לגידול זנים אשר ניתן לאסוף אותם באופן מכני ולא באופן ידני.

בשנים האחרונות אקלמנו את הזן מיזורי (2507) לגידול בארץ.
הזן מיזורי יכול להיזרע כבצלצול ובזריעה ישירה במהלך חודש ספטמבר בערבה הדרומית ולאחר מכן בשאר חלקי הארץ בעונות המוקדמות לפי התאריכים המופעים בטבלה.

לזן מיזורי יש בצל עגול בעל קליפות חומות וסגורות, והוא מתאפיין באחידות טובה בסיום (צניחה אחידה).

שתי התכונות הנ״ל בשילוב טווח הגידול הרחב שלו מאפשרות לזן מיזורי לגדול בעונות הבטוחות, ולחמוק מפני לחץ מחלות ומזיקים (בעיקר הלבנת קש) ולייצר בצל אשר ניתן לאחסון.

בנוסף, הקליפות הסגורות שלו מאפשרות, בשילוב בהכנת קרקע מתאימה, אסיף מכני ומעבר במערכי מיון בפגיעות אפסיות.

הזן מיזורי נבחן בהצלחה בכל חלקי הארץ כבר למעלה משלוש שנים.

 

Agronews

עיתון מקצועי וחדשות עדכניות