חיפוש מוצר

ראשי
סוג מוצר
גידול
מוצר
טקסט חופשי
אגרו מעל טיקר

הורמוריל Hormoril

הורמוריל Hormoril

אבקות השרשה
hormoril 3

הורמוריל 3 Hormoril

אבקת השרשה לצמחי בית.
אבקת השרשה מוכנה לשימוש המיועדת להשרשת ייחורים עשבוניים וייחורים מעוצים.
hormoril T-3 bag

הורמוריל Hormoril T-3

אבקת השרשה המשמשת להשרשת ייחורים עשבוניים וחצי מעוצים
hormoril T-6 bag

הורמוריל Hormoril T-6

אבקת השרשה המשמשת להשרשת ייחורים עשבוניים

הורמוריל 8 Hormoril

אבקת השרשה המשמשת להשרשת ייחורים מעוצים וחצי מעוצים קשי השרשה
hormoril T-8 bag

הורמוריל Hormoril T-8

אבקת השרשה המשמשת להשרשת ייחורים מעוצים וחצי מעוצים קשי השרשה
עבור לתוכן העמוד